Word verspringt regelmatig door EndNote

Op mijn MacBook heb ik er last van dat Word regelmatig verspringt als ik gebruik maak van EndNote citaten. Dit probleem is echter makkelijker op te lossen. Ik maak gebruik van Word 2016 op macOS Sierra en EndNote X7. Op het moment dat de verspringing plaats vindt binnen Word, worden de citaten geupdate en verspringt het scherm […]